Verhuurprocedure

1)Kies een periode uit. De prijs wordt namelijk volgens de periode bepaald.
 
2)Vraag de prijs via het invulformulier of via e-mail. Verbruik van water en elektriciteit is in de prijs begrepen. Er is een waarborg van 150 euro voorzien. Die krijgt u terug, ten laatste 14 dagen na vertrek.
 
3)Hoe reserveren?
-Indien de vooropgestelde periode nog beschikbaar is, en als u met de prijs akkoord gaat, ontvangt u de huurovereenkomst in duplo. 
-De reservatie gaat in zodra u de helft van het vooropgestelde bedrag + de waarborg van 150 euro op rekeningnummer 
BE03 7509 5132 0184 hebt overgeschreven (BIC AXABBE22).
-U stuurt één ondertekende overeenkomst weer op. 
-De andere helft van het huurbedrag schrijf u over ten laatste twee weken voor de huurperiode.
Details vindt u in de huurovereenkomst.
 
4)Voor vragen, informatie, offertes en reservaties, zie 'contact'.
 
5)Dag van aankomst: wij komen samen op een afgesproken uur waarbij wij u twee sleutels overhandigen of wij sturen u een sleutel via de post op. Een tweede sleutel bevindt zich dan in het appartement zelf. 
 
6)Voor ernstige problemen (ter plaatse) kan de huurder een beroep doen op de Heer Etienne Eeckman, tweede verdieping, app. 02.06.